• youtube
  • facebook

Trường đại học đầu tiên ở Đồng Nai được chứng nhận đạt chuẩn chất lượng

Trường đại học Lạc Hồng đã trở thành trường đại học đầu tiên ở Đồng Nai được cấp giấy chứng nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục theo các tiêu chuẩn do Bộ GD-ĐT ban hành.

Đoàn kiểm định chất lượng giáo dục Đại học quốc gia TP.Hồ Chí Minh khảo sát mức độ hài lòng của doanh nghiệp khi tuyển dụng sinh viên của Trường đại học Lạc Hồng.

Đoàn kiểm định chất lượng giáo dục Đại học quốc gia TP.Hồ Chí Minh khảo sát mức độ hài lòng của doanh nghiệp khi tuyển dụng sinh viên của Trường đại học Lạc Hồng.

Việc kiểm định và đánh giá chất lượng giáo dục của Trường đại học Lạc Hồng do Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh tiến hành trong năm 2017 và thực hiện qua nhiều bước. Trong đó, có 2 bước chính: trường tự đánh giá và Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh tiến hành đánh giá độc lập dựa trên các tiêu chí và quy định của Bộ GD-ĐT.

Theo kết quả kiểm định của Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh, tỷ lệ đạt chuẩn chất lượng giáo dục của Trường đại học Lạc Hồng là 81,89%. Kết quả công nhận kiểm định này có giá trị trong vòng 5 năm. Đây cũng là cơ cở để xã hội và doanh nghiệp lựa chọn các sản phẩm đào tạo của trường, đồng thời giúp nhà trường nhìn nhận những tiêu chí cần phải được đầu tư hoàn thiện cao hơn.

NGND, TS.Đỗ Hữu Tài, Hiệu trưởng Trường đại học Lạc Hồng báo cáo các định hướng phát triển của nhà trường với đoàn kiểm định Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh

NGND, TS.Đỗ Hữu Tài, Hiệu trưởng Trường đại học Lạc Hồng báo cáo các định hướng phát triển của nhà trường với đoàn kiểm định Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh

Trong đợt kiểm định, các cán bộ Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh đánh giá cao các tiêu chuẩn về sự đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo và khả năng kết nối doanh nghiệp để tạo việc làm cho sinh viên.

Trường đại học Lạc Hồng là trường đại học đầu tiên ở Đồng Nai đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục và cũng là trường đầu tiên được cấp giấy chứng nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục theo các tiêu chí của Bộ GD-ĐT ban hành.

create

Công Nghĩa / baodongnai.com.vn