• youtube
  • facebook

Tỷ lệ tốt nghiệp THPT của Đồng Nai đạt 99,39%

Tối 11/7, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Trương Thị Kim Huệ cho biết, tỷ lệ đậu tốt nghiệp hệ THPT năm 2018 của tỉnh là 99,39% (không tính thí sinh tự do năm trước chưa đậu, năm nay thi lại), cao hơn năm 2017 là 0,16%. Còn hệ giáo dục thường xuyên tỷ lệ đậu tốt nghiệp đạt 82,1% (không tính thí sinh tự do năm trước chưa đậu, năm nay thi lại),cao hơn năm ngoái là 0,99%.

Thí sinh Đồng Nai tham dự Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018

Thí sinh Đồng Nai tham dự Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018

Nếu tính chung cả hệ THPT và hệ giáo dục thường xuyên, bao gồm cả thí sinh tự do của năm trước thì tỷ lệ tốt nghiệp của tỉnh đạt 97,08%, cao hơn năm 2017 là 0,39%.

Cũng trong ngày 11/7, Bộ GD-ĐT đã chính thức công bố điểm thi THPT Quốc gia năm 2018 của 63 tỉnh, thành phố trên cả nước, trong đó có Đồng Nai. Ngoài tra cứu thông tin điểm thi THPT Quốc gia năm 2018 trên trang thông tin chính thức của Bộ GD-ĐT, tại Đồng Nai thí sinh có thể tra cứu điểm thi trên trang thông tin điện tử của Sở GD-ĐT tại địa chỉ: http://gdtrhdongnai.edu.vn.

Thí sinh có thể gọi điện trực tiếp đến Tổng đài Dịch vụ công 1022 của Trung tâm hành chính tỉnh theo số (0251) 1022 để được cung cấp thông tin về điểm thi.

create

Công Nghĩa / baodongnai.com.vn

Short URL: http://dongnai.tintuc.vn/viewID/275934