• youtube
  • facebook

Đồng Nai: Mở rộng hệ thống tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân qua Tổng đài 1022

UBND tỉnh vừa có văn bản số 10367/UBND-HCC về việc mở rộng hệ thống tiếp nhận trên Tổng đài 1022, nhằm tiếp nhận và xử lý kịp thời các thông tin đề nghị hỗ trợ, phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19.

Lao động tự do bị mất việc làm do dịch bệnh tại H.Vĩnh Cửu ky nhận tiền hỗ trợ

Lao động tự do bị mất việc làm do dịch bệnh tại H.Vĩnh Cửu ky nhận tiền hỗ trợ

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Viễn thông Đồng Nai xây dựng phương án thực hiện (bố trí đảm bảo từ 7 giờ sáng đến 6 giờ tối, gồm 15 line trực cùng lúc; từ 6 giờ tối đến 7 giờ sáng hôm sau gồm 2 line trực cùng lúc). Ngoài ra, còn có 2 kênh tiếp nhận khác là zalo, website, quy trình chuyển thông tin đến các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.

Viễn thông Đồng Nai phối hợp các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố cung cấp tài khoản đăng nhập phần mềm quản lý hệ thống Tổng đài 1022 cho các đầu mối cấp 2 tại các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố. Đồng thời, tổ chức tập huấn xử  lý thông tin trên phần mềm tổng đài 1022 cho các nhân sự đầu mối cấp 2 của các đơn vị. Công việc hoàn thành trước ngày 29-8. 

Thời gian xử lý kiến nghị của người dân trong vòng 24 giờ kể từ khi tiếp nhận phản ánh trên tổng dài 1022. Đối với các thông tin thuộc lĩnh vực y tế mang tính cấp bách, đặc biệt, yêu cầu cấp 2 xem xét, xử  lý trong thời gian không quá 4 tiếng.

create

Lan Mai / baodongnai.com.vn

Nguồn: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/202108/mo-rong-he-thong-tiep-nhan-thong-tin-phan-anh-cua-nguoi-dan-qua-tong-dai-1022-3075667/

Short URL: http://dongnai.tintuc.vn/viewID/1153825